คลิปข่าว » กกต.ดึงผุ้สมัคร ส.ส.ลำปางร่วมต้านทุจริตเลือกตั้ง.. (คลิป)

กกต.ดึงผุ้สมัคร ส.ส.ลำปางร่วมต้านทุจริตเลือกตั้ง.. (คลิป)

13 กุมภาพันธ์ 2019
844   0

กกต.ลำปาง จัดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุกเขตและผู้สนับสนุนร่วมงาน เพื่อต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง และหาเสียงอย่างสร้างสรรค์..

(12 กุมภาพันธ์ 2562) ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้การหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมืองมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง รู้รักสามัคคี เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองโดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต และผู้เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม

 

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง โดย นายรณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำปาง โดยได้ชี้ว่า คอรัปชั่นเป็นตัวทำลายประชาธิปไตยและส่งผลกระทบต่อการยอมรับจากนานาประเทศ เพราะฉะนั้นการหาเสียงรวมถึงกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดควรเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และใสสะอาด

ทั้งนี้ ยังเน้นย้ำต่อผู้สมัครที่เข้าร่วมประชุมว่า ควรศึกษาระเบียบและข้อมูลการเลือกตั้งและไม่ละเมิดกฎกติกา พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนแสดงพลังและเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตการเลือกตั้งผ่านการทำสัญลักษณ์ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต…

error: Content is protected !!