คลิปข่าว » กฟภ.หนุนท่องเที่ยวฯมอบหลอด LED พระธาตุลำปางหลวง (คลิป)

กฟภ.หนุนท่องเที่ยวฯมอบหลอด LED พระธาตุลำปางหลวง (คลิป)

5 กุมภาพันธ์ 2019
750   0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” พร้อมทำพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างถวายแด่วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

(1 ก.พ. 2562) ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า ที่ลานวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยหลอด LED ถวายแด่วัดพระธาตุลำปางหลวง หนึ่งโบราณสถานเก่าแก่ที่เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของนครลำปาง โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมงานด้วย

โดยการนี้ พระครูพิธานนพกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นองค์ประธานพิธีสงฆ์รับมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED โดยมีหัวหน้าหน่วยงานจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา เข้าร่วมพิธีเป็นสักขีพยานการส่งมอบสำหรับโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” เป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำขึ้น เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการขยายผลนำนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติ ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ต่อเนื่องในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ด้วยการร่วมกับหน่วยงานสังกัดในส่วนภูมิภาค ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่วัดพระธาตุลำปางหลวง เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในเขตพื้นที่วัดให้เป็นหลอด LED ทั้งหมด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับทางวัด รวมทั้งยังช่วยในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความสวยงามให้กับแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน ที่จะส่งผลต่อเนื่องไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการดำเนินงานโครงการฯ ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย เพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอด้วยหลอดประหยัดพลังงาน LED ซึ่งได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเดิมให้เป็นหลอด LED จำนวน 41 ชุด รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 1,885,140 บาท โดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าครั้งนี้จะช่วยให้ทางวัดประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 23,616 หน่วยต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้จากการใช้ไฟฟ้าประมาณ 94,464 บาทต่อปี และยังจะสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 13.93 ตันต่อปี…

error: Content is protected !!