คลิปข่าว » คลังลำปางเดินหน้าหนุนนโยบายสังคมไร้เงินสด (คลิป)

คลังลำปางเดินหน้าหนุนนโยบายสังคมไร้เงินสด (คลิป)

2 กุมภาพันธ์ 2019
833   0

 

คลังจังหวัดลำปาง บูรณาการกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน 23 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ “ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน” Go Cashless Get Cash back  เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมมาตรการจับจ่ายซื้อสินค้าลดใช้เงินสด สร้างแรงจูงใจโดยลดหย่อนภาษี 5 %

(1 ก.พ. 2562) ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เดินหน้าเปิดตัวโครงการฯ สร้างการรับรู้และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการตามมาตรการของรัฐ โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณเค้าน์เตอร์จุดชำระเงิน ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานตัดริบบิ้น เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ

น.ส.วาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการ “ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน” เป็นมาตรการหนึ่งของรัฐบาลในปี 2562 ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการซื้อสินค้าบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมาตรการตามโครงการดังกล่าว ประชาชนจะได้รับเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มคืน จากการซื้อสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต หรือ QR Code เลขประจำตัว 13 หลัก และต้องเป็นการซื้อสินค้าบริการกับทางบริษัทห้างร้านที่ได้เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลเท่านั้น โดยประชาชนที่จะได้รับเงินคืนต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว

โดยสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.epayment.go.th และสำหรับในส่วนของการรับเงินชดเชยคืน คลังจังหวัดลำปาง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อประชาชนได้ซื้อสินค้าบริการด้วยบัตรเดบิต หรือ QR Code รัฐบาลจะนำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5 ของยอดเงินจำนวนที่ซื้อสินค้าคืนให้กับเจ้าของบัตร ผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้มีการผูกติดระบบ PromptPay กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยประชาชนที่เข้าร่วมมาตรการจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 5 จากการซื้อสินค้าบริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ต่อยอดการใช้จ่ายรวม 21,400 บาท และจะได้รับเงินชดเชยคืนภายใน เดือนพฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้มาตรการตามโครงการ “ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน” สามารถใช้ได้กับสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่มีภาษีสรรพสามิต อาทิเช่น สุรา ยาสูบ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ให้นับรวมไปถึงสินค้าประเภทอื่นๆ ที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเช่น ทองคำ ด้วย

ในส่วนของจังหวัดลำปาง ประชาชนสามารถใช้บริการซื้อสินค้าได้กับทางบริษัทห้างร้าน 23 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ “ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน” ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า Big-C, บริษัท Boot Retail (Thailand) จำกัด, ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น, ร้าน Jay Mart, ห้างไทวัสดุ, ห้างสรรพสินค้า TOPs, ห้าง COMSEVEN, บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์, บ.เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด, บ.เอิร์ธแคร์ จำกัด, ห้างสรรพสินค้าเสรี, บ.ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด, บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บีทูเอส, ห้างเพาเวอร์บาย, โรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าโลตัส, สยามแม็คโคร, ร้านสหกรณ์ กฟผ.แม่เมาะ, หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, ออฟฟิช คลับ, โฮมโปร และร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง…

error: Content is protected !!