ข่าวทั่วไป » ท.นครลำปางสอนถักโครเชต์

ท.นครลำปางสอนถักโครเชต์

16 มิถุนายน 2018
936   0

ทน.ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร งานถักโครเชต์

นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปา” หลักสูตร งานถักโครเชต์ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการถักโครเชต์เบื้องต้น การเลือกเข็ม ลักษณะของลาย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานฝีมือประดิษฐ์ ในรูปแบบและเทคนิคกระบวนการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แก่ตัวแทนชุมชนการเคหะนครลำปาง จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง

error: Content is protected !!