ข่าวการศึกษา » มอบรางวัล4ตัวแทนยุวฑูตการท่องเที่ยววิถีไทย

มอบรางวัล4ตัวแทนยุวฑูตการท่องเที่ยววิถีไทย

31 มกราคม 2019
1125   0

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  มอบมงกุฎ และสวมสายสะพายพร้อมทุนการศึกษาให้กับเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดลำปาง

(29 -30 ม.ค. 6 ) ที่ศาลากลางจังหวัด นายสุรพล บุรินทราพันธ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ได้มอบมงกุฎ สวมสายสะพายและทุนการศึกษาให้กับเยาวชน  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดลำปาง  ตามโครงการยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทย 77 จังหวัด จำนวน 4 คน  ประกอบด้วย

1. เด็กชาย นพสิทธิ์   สัตย์ธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2. เด็กชาย นพคุณ  สัตย์ธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
3. เด็กหญิง เมธาวี  ยอมใจอยู่  โรงเรียนพุทธิโศภณ
4. เด็กหญิง ณัฎฐธิดา  เมืองโคตร โรงเรียนสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานลำปาง ร่วมกับนิตยสาร Summer Kids แฟชั่นเด็ก ซึ่งเป็นนิตยสารที่นำเสนอผลงานของเยาวชนในการโปรโมทแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตขึ้นภายในชุมชน อำเภอ และจังหวัด
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการยุวทูตท่องเที่ยววิถีไทย 77 จังหวัด  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน   เพื่อให้เยาวชน ได้เรียนรู้การใช้วิวัฒนาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และปัจจัยอย่างอื่น  อันจะเป็นการเชิญชวนให้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวไทย  รวมถึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ด้านความงดงามของธรรมชาติ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ประวัติศาสตร์  ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ
ซึ่งเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ มีอายุระหว่าง 5-13 ปี  มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปาง  รวมทั้งหมด 4 คน  และหลังจากนี้ทางนิตยสาร ซัมเมอร์ คิดส์  แฟชั่นเด็ก จะได้นำยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทย  ไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะนำผลงานตีพิมพ์ทาง นิตยสาร ซัมเมอร์ คิดส์  แฟชั่นเด็ก  และช่องทางอื่น ๆ ที่นิตยสารจัดขึ้นต่อไป..
error: Content is protected !!