คลิปข่าว » เริ่ม KICK OFF แล้ว โครงการสายไฟ,สายเคเบิ้ลลงดิน (คลิป)

เริ่ม KICK OFF แล้ว โครงการสายไฟ,สายเคเบิ้ลลงดิน (คลิป)

26 มกราคม 2019
1842   0

เริ่ม Kick Off แล้ว โครงการสายไฟฟ้า,สายเคเบิ้ลลงดิน เฟสแรกบนถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกา ไปสิ้นสุดหน้าสำนักงานที่ดิน จ.ลำปาง นายกเล็กนครลำปาง คุยเตรียมลุยโครงการต่อไปถนนกาดกองต้าและถนนสายสำคัญทุกสายทั่วเมืองเพื่อสร้างทัศนียภาพเมืองลำปางให้สวยงามสมและน่าอยู่..

(25 ม.ค.62) ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า ที่บริเวณลานเอนกประสงค์มิวเซียมลำปาง เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นายนุกูล ตูพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นางรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกิจกรรม KICK OFF โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เผยว่า เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงแยกถนนช้างเผือก ความยาวประมาณ 1,460 เมตร เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองบริเวณเส้นทางดังกล่าวให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม และเป็นการนำร่องโครงการในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยเทศบาลนครลำปางเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างงานโยธา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งรับผิดชอบในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ และได้ประชุมเริ่มงานก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินฯ ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานระบบด้านโยธา จัดซื้ออุปกรณ์ และกำหนดที่จะเริ่มดำเนินงานขุดดันท่อสายงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งการ KICK OFF ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเริ่มดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ร่วมกัน ซึ่งหลังจากโครงการดังกล่าวบนถนนบุญวาทย์แล้วเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มดำเนินการเฟสสอง บนถนนสายกาดกองต้า และถนนสายหลักดื่นๆ ทั่วเมืองต่อไป

ด้าน นายนุกูล ตูพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ให้การสนับสนุนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในการปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม มุ่งเน้นความปลอดภัย โดยได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นที่ประสงค์จะทำโครงการสายเคเบิลใต้ดินไว้ 1,350 ล้าบาท ซึ่งไม่นับรวมโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องลุงทุนเอง 100 เปอร์เซ็นต์ อีกกว่า 7,000 ล้านบาท ในพื้นที่ที่มีปัญหาไม่สามารถก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายรองรับการโหลดในอนาคตแบบเหนือดินได้

โดยโครงการในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ถนนบุญวาทย์ตลอดสาย เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ห้าแยกหานาฬิกา ถึงหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกแบบวิธีการวางท่อร้อยสาย สำหรับงานด้านระบบไฟฟ้าแรงสูง เป็นแบบดันท่อลอด และวิธีการก่อสร้างวางท่อร้อยสายสำหรับงานด้านระบบไฟฟ้าแรงต่ำเป็นแบบขุดเปิดผิวจราจร โดยมีแนวท่อร้อยสายระบบแรงต่ำอยู่ด้านริมฟุตบาทของทั้งสองฝั่งถนน เพื่อจ่ายไฟผ่านบ่อพักสายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

“การก่อสร้างบ่อพักสาย ใช้วิธีการหล่อสำเร็จจากนอกพื้นที่ แล้วนำมาวางบริเวณพื้นที่ เพื่อลดระยะเวลาการขุดเปิดผิวจราจรและปิดกั้นการจราจรให้น้อยลง ซึ่งระยะเวลาการทำงานของโครงการรวมทั้งสิ้น 360 วัน กำหนดเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562 ในส่วนการขุดเจาะถนนนั้น จะดำเนินการจุดละ 10-15 วันจะให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด..” นายนุกูล กล่าวในท้ายที่สุด





error: Content is protected !!