ข่าวการศึกษา » สพม.35​ ประชุมเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่​ พร้อมรับนโยบาย​ ครม.สัญจรที่ลำปาง

สพม.35​ ประชุมเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่​ พร้อมรับนโยบาย​ ครม.สัญจรที่ลำปาง

11 มกราคม 2019
656   0

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานประชุมคณะบุคลากรในสังกัด เพื่อวางแผนเตรียมการต้อนรับ และการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 การลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 จะลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562 ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการคือวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนวิทย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยเชิญผู้บริหารคณะครูเข้าร่วม กว่า 200 คน

error: Content is protected !!