ข่าวเด่น » เดินหน้าต่อเนื่องค่ายวิชาการเหมืองแร่ รุ่นที่ 13

เดินหน้าต่อเนื่องค่ายวิชาการเหมืองแร่ รุ่นที่ 13

10 มกราคม 2019
612   0

นักศึกษา คณะวิศวกรรมเหมืองแร่ 4 สถาบัน ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการเหมืองแร่ (Mining Camp) รุ่นที่ 13

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ ห้องประชุม M.2 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเหมืองแร่   (Mining Camp) รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้าร่วม

ทั้งนี้ คณะนักศึกษาได้รับฟังบรรยายสรุปการทำเหมืองและโรงไฟฟ้า, งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, ด้านธรณีวิทยาและด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ การทำงานกลุ่ม (Work Group) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงทั้งการฝึกงานในพื้นที่บ่อเหมือง  ศูนย์อำนวยการเดินเครื่อง (Plant Sup), เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) และร่วมกิจกรรมทำฝาย โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงตลอดที่มีการจัดค่ายวิชาการ

สำหรับกิจกรรมค่ายวิชาการเหมืองแร่ดังกล่าว สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อปี 2552 กฟผ. กับ  3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ที่ได้ลงนามล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เพิ่มอีก 1 สถาบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 สถาบัน โดยจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเหมืองแร่ (Mining Camp) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางด้านเหมืองแร่ให้มีความรู้ความสามารถทั้งในทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมทั้งศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่

ข่าวจาก : แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ

error: Content is protected !!