ข่าวเด่น » EGAT Magic World เพื่อน้องๆ วันเด็กแห่งชาติ

EGAT Magic World เพื่อน้องๆ วันเด็กแห่งชาติ

10 มกราคม 2019
795   0

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในชื่องาน “วันเด็กแห่งชาติ  EGAT Magic World”  วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ

โดยในปีนี้ได้เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นโลกแห่งเวทมนต์ เสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆ พร้อมจัดกิจกรรมจากชมรมต่างๆ ของ กฟผ.แม่เมาะ มาให้ร่วมสนุก เช่น ชมรมปาเป้า ชมรมเครื่องบินเล็ก ชมรมวิทยุสมัครเล่น ชมรมฟุตบอล และกิจกรรมถ่านน้อยสอยดาว เป็นต้น

นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงออกบนเวที ทั้งการร้องเพลง การเต้น โชว์ความสามารถ และรับของรางวัลกลับบ้านอีกด้วย ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบ กฟผ.แม่เมาะ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้แหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ทั้งสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ เกิดความคิดสร้างสรรค์  และกล้าแสดงออก เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต

error: Content is protected !!