ข่าวเด่น » อบจ.ลำปาง จัดแข่งขันวงดุริยางค์ ระดับประถมศึกษา ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท

อบจ.ลำปาง จัดแข่งขันวงดุริยางค์ ระดับประถมศึกษา ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท

8 มกราคม 2019
452   0

 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง จัดประกวดแข่งขันวงดุริยางค์ ระดับประถมศึกษา ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เด็กลำปาง จิตอาสา พัฒนาด้วยนวัตกรรม 4.0” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งการประกวดแข่งขันวงดุริยางค์ ระดับประถมศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีในทางสร้างสรรค์ และพัฒนาความสามารถของเด็กและเยาวชนในยุค ๔.๐ 

  โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน ดังนี้

๑. คุณสมบัติทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) กำหนดให้ ๑ ทีม ประกอบด้วย
– คฑากร จำนวนไม่เกิน ๔ คน
– ผู้บรรเลงไม่เกิน ๔๐ คน
– ผู้แสดงประกอบไม่เกิน ๑๕ คน พร้อมอุปกรณ์การแสดง เช่น ธง ร่ม พัด หมวก ริบบิ้น พู่
คฑาไม้สั้น ฯลฯ (ควรใช้ฉากที่สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก ไม่ควรใช้วัสดุเชื้อเพลิง และไม่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวผู้แสดงได้ ยกเว้นสลับตำแหน่งผู้แสดง)
๒) สมาชิกในทีมใดๆ ไม่สามารถเป็นสมาชิกของทีมอื่นได้อีก
๒. ประเภทของการประกวด
2.1 การประกวดวงดุริยางค์ ระดับประถมศึกษา ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาใน สถานศึกษาของจังหวัดลำปาง หรือมีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปาง
๓. รูปแบบและเพลงบรรเลงประกวด
๓.๑ การประกวดวงดุริยางค์จัดประกวดในรูปแบบของการบรรเลงดนตรีสนาม (Marching & Displays)
๓.๒ ไม่จำกัดเพลงในการบรรเลงและการแสดงประกอบการบรรเลงเพลง

๔. รางวัลของการประกวด
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑๓,๐๐๐.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

       เด็กและเยาวชนผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lp-pao.go.th หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับสมัครเพียง 10 ทีมเท่านั้น

error: Content is protected !!