ข่าวทั่วไป » สรพ.เยี่ยมสำรวจเฝ้าระวัง

สรพ.เยี่ยมสำรวจเฝ้าระวัง

15 มิถุนายน 2018
944   0

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ในโอกาสที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยคุณวรวรรณ ใหญ่มาก เยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังติดตามด้านการดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

 

error: Content is protected !!