ข่าว อปท. » โครงการไทยนิยม

โครงการไทยนิยม

15 มิถุนายน 2018
757   0

เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับชาวบ้านบ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Midset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน และเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นในโครงการต่างๆของหมู่บ้าน และอยากให้ทางเทศบาลช่วยเหลือในด้านใดบ้าง และทางเทศบาลก็จะนำเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนมาเข้าแผนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต่อไป ณ วัดบ้านป่าจ้ำ หมูที่ 2 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

error: Content is protected !!