ข่าวเด่น » ตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ

ตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ

24 ธันวาคม 2018
1830   0

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ และ ศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ ระหว่างวันที่ 16-21 พ.ย.61 ในพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่ ตำบล บ้านเสด็จ ตำบลบ้านดง ตำบลจางเหนือ ตำบลนาสัก ตำบลสบป้าด และตำบลแม่เมาะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารเหมืองแม่เมาะ นำโดย นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ-2 (ช.อบม-2) นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวกองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ (กสม-ช.) และผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ ร่วมติดตามการปฏิบัติงาน


โครงการตรวจสุขภาพประชาชนดังกล่าว ได้มีการลงทะเบียน ซักประวัติ คัดกรองเบื้องต้น วัดความดัน จับชีพจร อัตราการหายใจ ประเมินความเครียด ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ และ X-ray ทรวงอก

สำหรับโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ คำขอประทานบัตรที่ 14-36/2553 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ฯ ทั้งหมด 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่เมาะ ตำบลบ้านดง ตำบลสบป้าด ตำบลจางเหนือ ตำบลนาสัก และตำบลเสด็จ ในการดำเนินการกองทุนฯ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน และร่วมกันบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ให้เป็นไปตามประกาศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของตำบลนั้นๆ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนฯ

error: Content is protected !!