ข่าวเด่น » สิ่งประดิษฐ์ใหม่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้ารางวัล

สิ่งประดิษฐ์ใหม่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้ารางวัล

24 ธันวาคม 2018
857   0

สิ่งประดิษฐ์ใหม่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง
จากเวทีประกวดนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลี


“อุปกรณ์เก็บตัวอย่างขี้เถ้า (Fly Ash) แบบอัตโนมัติ” (Automatic Fly Ash Sampling Collector) ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้ารางวัลเหรียญทองแดงจากเวทีการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561


นายประสิทธิ์ บุศราคำ วิศวกรระดับ 10 กองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หัวหน้าทีมนักประดิษฐ์ กล่าวว่า ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 11 คน ที่ใช้ความรู้โดยนำทฤษฎีทางเครื่องกล ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบโปรแกรม PLC และอุปกรณ์เครื่องมือวัดมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เรียกว่าเป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างขี้เถ้าแห้ง (Fly Ash) แบบอัตโนมัติ จะช่วยให้พนักงานเก็บตัวอย่างขี้เถ้าส่งวิเคราะห์คุณภาพได้ตามเวลา อีกทั้งยังช่วย ลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานจากการถูกขี้เถ้าร้อนลวกในขณะเก็บตัวอย่างได้อีกด้วย ปัจจุบัน นำเข้าใช้งานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 6 และ 7

งานประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมนำผลเสนองาน จำนวน 25 หน่วยงาน รวม 85 ผลงาน โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า 30 ประเทศ มีผลงานร่วมจัดแสดงทั้งหมดกว่า 600 ผลงาน ซึ่ง กฟผ. ได้ 1 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษอีกจำนวนหนึ่ง

error: Content is protected !!