ข่าวเด่น » น่าเศร้า..ที่พำนักเจ้าพ่อทิพย์ช้างถูกปล่อยทิ้งร้าง..

น่าเศร้า..ที่พำนักเจ้าพ่อทิพย์ช้างถูกปล่อยทิ้งร้าง..

21 ธันวาคม 2018
5481   0

แสนเสียดาย..ที่พำนักเก่าเจ้าพ่อทิพย์ช้าง และแม่เจ้าปิมปามหาเทวี ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างไร้คนดูแล วอนหน่วยงานรับปิดชอบเข้าไปดูแลเป็นศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองลำปางที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง…

ภาพทั้งหมดนี้ เป็นอนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่าแห่งหนึ่งของ “เจ้าพ่อทิพย์ช้าง” หรือ พระยาสุลวะลือไชยสงคราม  ตั้งอยู่ ณ บ้านเอื้อม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นสถานที่พำนักของหนานทิพย์ช้าง หรือพระยาสุลวะลือไชยสงคราม ต้นแห่งราชวงศ์”ทิพย์จักร” ก่อนขึ้นครองนครลำปาง และเป็นบ้านเกิดของแม่เจ้าปิมปามหาเทวี (ชายา) ถือเป็นสถานที่ต้นเค้าแห่งหนึ่งของหัวเมืองฝ่ายเหนือ

สถานที่แห่งนี้ประมาณต้นเดือนมกราคมของทุกปี จะจัดให้มีประเพณีบวงสรวง โดย อบต.บ้านเอื้อม และภาคประชาชน เป็นสถานที่รวมจิตใจ ซึ่งยังปรากฏอยู่ตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาจวบจนปัจจุบันนี้ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่หลังเสร็จพิธีบวงสรวงแล้ว ก็จะถูกปล่อยให้รกร้าง ขาดการเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควรจะเป็น..

ซึ่งหากมีการดูแล และมีระบบการจัดการที่ดี สถานที่สำคัญแห่งนี้ น่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองลำปาง ที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับการสืบค้นต้นตระกูลเจ้าผู้ครองนครลำปางอีกแห่งหนึ่ง

ประวัติ พระยาสุลวะลือไชยสงคราม เดิมเป็นสามัญชนชาวบ้านปงยางคก (ปัจจุบันคือตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง) มีนามเดิมว่า “ทิพย์ช้าง” เกิดในราวปี พ.ศ. 2217 ได้บวชเรียนที่วัดปงยางคก และสึกออกมาประกอบอาชีพพรานป่า มีความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธ และมีความสามารถในการขับไล่และตัดหางช้างที่มารบกวนพืชผลของชาวบ้านได้ ชาวบ้านจึงขนานนามว่า “หนานทิพย์ช้าง” หนานทิพย์ช้าง มีภรรยาคนหนึ่งชื่อ “นางปิมปา” ชาวบ้านหนาดคำ แคว้นบ้านเอื้อม (ปัจจุบันคือตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง) ซึ่งปัจจุบันที่พำนักของหนานทิพย์ช้างกับนางปิมปา ยังคงปรากฏให้เห็นในสภาพรกร้างทรุดโทรมอยู่ ณ บ้านเอื้อม แห่งนี้นั่นเอง

ในช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยา นครเชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นของพม่า ส่วนลำปางเป็นนครรัฐอิสระ กระทั่งท้าวหนานมหายศ เจ้าเมืองลำพูนยกทัพมาตีชนะเมืองลำปาง และตั้งศูนย์บัญชาการที่วัดพระธาตุลำปางหลวง เหล่าบรรดาประชาชนจึงได้ขอให้หนานทิพย์ช้าง นายพรานผู้เก่งกล้าและเชี่ยวชาญอาวุธปืนยาวและหน้าไม้ เป็นผู้นำในการกอบกู้นครลำปาง โดยสามารถรบชนะและสังหารท้าวมหายศได้ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ชาวเมืองจึงร่วมกันสถาปนาหนานทิพย์ช้าง ขึ้นครองนครลำปาง ในปี พ.ศ. 2275 มีพระนามว่า พระญาสุลวะลือไชย

ด้วยล้านนามีคติว่า บ่ใจ้เจื้อท้าวพระญา จักเป๋นพระญาบ่ได้ หนานทิพย์ช้างซึ่งเป็นเพียงสามัญชนรู้สึกว่าตนเองไม่มีสิทธิธรรมในการปกครอง จึงต้องอาศัยความชอบธรรมโดยการแต่งตั้งของกษัตริย์พม่า หนานทิพย์ช้างได้ส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงอังวะ และได้รับการเฉลิมพระนามจากพระเจ้ากรุงอังวะเป็นพระยาไชยสงคราม ในปี พ.ศ. 2278  บางตำราจึงมักออกพระนามรวมกันเป็นพระยาสุลวะลือไชยสงคราม พระองค์ปกครองนครลำปางได้ 27 ปี จึงถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. 2302

  • ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก อนุพงษ์ ตาจินะ “ดีเจ.ดิว” คนหุ่นกิ๋นข้าวลำคบ้านเอื้อม
error: Content is protected !!