คลิปข่าว » อินเตอร์เทคฯ จับมือ ซี.พี.ออลล์ฯผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมฯ (คลิป)

อินเตอร์เทคฯ จับมือ ซี.พี.ออลล์ฯผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมฯ (คลิป)

20 ธันวาคม 2018
891   0

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ทำพิธีลงนามความร่วมมือโครงการผลิต บัณฑิตพรีเมี่ยม กับ ซี.พี.ออลล์ฯ เพื่อผลิตบัณฑิตคนรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจ โดยเน้นสร้างรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำทันทีก่อนต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ว่าที่ นศ.รุ่นแรก 160 ทุน..

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า ที่ห้องประชุม  Auditoriums อาคาร LIT 2004 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เมื่อเช้าวันที่ 20 ธ.ค. 2561  ผศ.ดร.จักรพรรณ พรนิมิตร อธิการบดี วิทยาลัยอินเตอร์ลำปาง  ผศ.ดร.กรวิก พรนิมิต รองอธิการบดี  ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.นิพนธ์ สุระพงษ์รักเจริญ อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดร.ณัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี  ตามโครงการ “บัณฑิตพรีเมียม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพสูง และสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ และสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยความร่วมมือของวิทยาลัยฯและบริษัทฯ

และภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ 17 ทุน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการและเทคโนโลยี 2 ทุน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี 1 ทุน   จากนั้นรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทย สู่ความมั่นคงและยั่งยืน ในยุค 4.0 จาก ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ

โดยทุนโครงการ “บัณฑิตพรีเมียม” ยังจะมอบให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ที่วิทยาลัยอินเตอร์ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สาขาบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2562  อีกจำนวน 160 ทุน โดยนักศึกษาจะได้เรียนในหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทีวิทยาลัยฯ 50% และอิก 50% ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกิจการและพื้นที่ที่จัดหาให้ มีรายได้ระหว่างเรียน มีที่พัก เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง สามารถเข้าทำงานกับซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งผู้จัดการ หรือผู้บริหารร้านค้าปลีก (เซเว่นอีเลฟเว่น) และมีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงานตามลำดับความก้าวหน้าในการทำงานของซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) และมีโอกาสในการทำงานด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งสามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคต..

error: Content is protected !!