ข่าวการศึกษา » ปภ.เขต 10 ลำปาง อบรมเด็กนักเรียนหลักสูตรเสริมสร้างวินัยจราจรฯ

ปภ.เขต 10 ลำปาง อบรมเด็กนักเรียนหลักสูตรเสริมสร้างวินัยจราจรฯ

20 ธันวาคม 2018
720   0

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดอบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา จำนวน 100 คน


โดยนายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผอ.ศูนย์ปภ.เขต 10 ลำปาง ทำพิธีเปิดอบรม ณ ห้องประชุมนิรภัย ก่อนที่จะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก และความรู้เครื่องหมายบังคับจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจรของ สภ.เมืองลำปาง นอกจากนี้ยังมีการสอนให้ความรู้ในด้านของทักษะการขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเรื่องการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน โดยมีการสาธิตการดับแก๊สเมื่อเกิดรั่ว และการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในโรงเรียนและชุมชนของตนเองต่อไป.

error: Content is protected !!