ข่าวเด่น » นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙

นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙

18 ธันวาคม 2018
745   0

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙

ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการผลิต และการออกแบบเซรามิกส์, อาจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจำนวน ๗ คน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ได้ร่วมแสดงผลงานจากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ จำนวน ๓ ชิ้น

error: Content is protected !!