ข่าวกีฬา » ทูบีนัมเบอร์วัน

ทูบีนัมเบอร์วัน

8 มิถุนายน 2018
1080   0

 

          ทูบีนัมเบอร์วัน…อบจ.ลำปาง ร่วมกับสนง.สาธารณสุข จ.ลำปาง จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนำนักเรียน ร่วมรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  มีความภูมิใจในตนเอง มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจ  และห่างไกลยาเสพติด.

error: Content is protected !!