ข่าวเด่น » กฟผ. จัดอบรมตัวแทนใส่ใจสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

กฟผ. จัดอบรมตัวแทนใส่ใจสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

14 ธันวาคม 2018
616   0

ตัวแทนชุมชน 15 หมู่บ้าน อบรม “ทบทวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม”

กฟผ.แม่เมาะ นำตัวแทนชุมชน 15 หมู่บ้าน อบรม หลักสูตร “ทบทวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถร่วมกับ กฟผ. ในการตรวจวัด ตลอดจนเป็นสื่อกลางรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับหมู่บ้านที่ตนเองอยู่

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายนิมิต ผดุงศิลป์ไพโรจน์  นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ทบทวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2561 โดยมี นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมงานการอบรมตัวแทนชุมชน

นายนิมิตร เปิดเผยว่า การบูรณาการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานสิ่งแวดล้อมถือว่า มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ ได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการในการร่วมตรวจสอบตรวจวัด และรายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนของตนเองมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง ขอชื่นชมทั้ง กฟผ. และตัวแทนชุมชนที่มีความห่วงใย ใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม การที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรให้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินการโครงการ การให้ข้อมูลข่าวสารควรเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส นอกจากอบรมเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับตัวแทนชุมชน

ด้าน นายประจวบ  กล่าวว่า  กฟผ.แม่เมาะ ได้เริ่มดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยมีการจัดอบรมทบทวนให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมแก่ตัวแทนชุมชนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ตัวแทนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันในการตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตัวแทนอาศัยอยู่

ทั้งนี้การให้ตัวแทนชุมชนเข้ามาร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการประสานนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของชุมชนมาแจ้งให้ทราบ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. มากยิ่งขึ้น

นายประจวบ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ต.แม่เมาะ จำนวน 5 หมู่บ้าน ต.บ้านดง จำนวน 4 หมู่บ้าน ต.สบป้าด จำนวน 3 หมู่บ้าน และ ต.นาสัก จำนวน 3 หมู่บ้าน ซึ่งในปี 2562 กฟผ. ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนร่วมกับตัวแทนชุมชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ ตัวแทนชุมชนได้ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการฯ บริเวณจุดชมวิวสนามกอล์ฟหลุม 10 บริเวณลานกองถ่าน และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา (ทุ่งบัวตอง) ทั้งนี้ภายหลังการจัดอบรมได้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน กับ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้กับตัวแทนชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กฟผ. เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

 

error: Content is protected !!