คลิปข่าว » ยกระดับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเป็นสินค้าที่ระลึก (คลิป)

ยกระดับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเป็นสินค้าที่ระลึก (คลิป)

12 ธันวาคม 2018
1023   0

เปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP Village เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง กิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกเชื่อมโยงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของ จ.ลำปาง

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงาน เมื่อค่ำวันที่ 11ธ .ค. ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP Village เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง กิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก เพื่อเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ให้มีความโดดเด่นบนอัตลักษณ์ของชุมชนและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม

โดยใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ 90 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมด้านการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเพื่อชุมชนยั่งยืน กิจกรรมการลงพื้นที่อบรมเชิงลึกในการสร้างสรรค์ออกแบบสินค้าของที่ระลึก กิจกรรมการออกแบบผลิตบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าชุมชน และกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าที่ระลึก ระหว่างวันที่ 11–13 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง

จังหวัดลำปางได้ดำเนินการโครงการหมู่บ้าน OTOP Village เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง กิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศาลาบัวบก บ้านหลุกใต้ บ้านป่าเหมี้ยง และ บ้านปงถ้ำ โดยการนำต้นทุนทางภูมิปัญญาวัตถุดิบในพื้นที่และวิถีทางศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เป็นสินค้าที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนรองรับการเข้าไปเยือนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ…

error: Content is protected !!