ข่าวเด่น » ผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

ผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

12 ธันวาคม 2018
1140   0

อาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง (GOLD medal) จากการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม และอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เผยผลงานแห่งความภาคภูมิใจได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมงานวิจัยระดับนานาชาติ จากผลงานนวัตกรรมกระบวนการผลิตยอดเยี่ยมเรื่อง Coffee go Green II : Yeast Process Plus (กาแฟสะอาดสร้างได้โดยใช้ยีสต์พลัส) จากการประกวดนวัตกรรมงานวิจัย IWIS 2018 (International Worsaw Invention Show) ครั้งที่ 12 ณ กรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด์, 15-17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับรางวัลดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ เป็นหนึ่งในนักวิจัยตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ IWIS 2018 โดยมีผลงานจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังนี้

  1. ผลงานเรื่อง CANCERO : Potential application in cancer and tumor treatment โดย Asst.Prof.Dr. Thitiphan Chimsook (Faculty of Science, Maejo University) and Mr. Poompob Pitakkwanskul (F & B Organics Co., Ltd., Pathumthani, Thailand)
  2. ผลงานเรื่อง Super Phyto-Booster Supplement from Aroma Rice Powder โดย Assoc.Prof.Dr. Chutima Kongjaroon (Faculty of Science, Maejo University)
  3. ผลงานเรื่อง Light Conductor Pozzolan Cement Block for Construction and Architecture โดย Asst.Prof.Dr. Suparut Narksitipan and Dr. Nittaya Jaitanong (Program in Materials, Faculty of Science, Maejo University)
  4. ผลงานเรื่อง Freshwater algae, a supplement for protection of metabolic syndrome โดย Dr. Doungporn Amornlerdpison, Dr.Waranya Keapai, Dr.Theeraphong Tangai, Dr.Narissara Lailerd, Ms. Patcharaporn Saengratwatchara and Ms. Rattanaporn Janthip (S.T.D. metics Co., Ltd.)
  5. ผลงานเรื่อง Coffee Go Green II: Yeast Process Plus โดย Assoc.Prof. Dr. Wanphen Jitjaroen (Rajamangala University of Technology Lanna) and Thumavadee Suvannakita (Preda Roasting House) ผลงาน Coffee go Green II นับเป็นความสำเร็จร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และโรงคั่วกาแฟปรีดา ที่ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟด้วยเทคนิคใหม่ เริ่มตั้งแต่แนวคิดวิธีการผลิต และการตลาด ผลที่ได้รับจากกระบวนการผลิตจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยและเกิดประโยชน์ในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมกาแฟอย่างแน่นอน ซึ่งรองศาสตราจารย์วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม และอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion, ATIP) ที่ได้สนับสนุนผลงานนวัตกรรมการวิจัยนี้เข้าสู่การประกวดจนสามารถประสบความสำเร็จในครั้งนี้

 

ข่าว : เกศกนก  เนตรวงศ์

ภาพ : จารุวรรณ สุยะ

ที่มาของข่าว : รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ

error: Content is protected !!