ข่าวเด่น » อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือพิทักษ์ป่า” (Scout Ranger)

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือพิทักษ์ป่า” (Scout Ranger)

29 พฤศจิกายน 2018
1332   0

ผู้สื่อข่าวคนเมืองเหนือรายงานเมื่อเร็วนี้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือพิทักษ์ป่า” (Scout Ranger) ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 2561 โดยมีลูกเสือและเนตรนารีจาก โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รวมจำนวน 100 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 สาขาลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาท และนายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงาน โดยมีผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และข้าราชก    าร พนักงาน ตลอดจนอาจารย์วิทยากรลูกเสือทั้ง 2 โรงเรียน ร่วมในพิธี

 

ทั้งนี้ โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิทักษ์ รักษาป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง สร้างแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) และดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ลูกเสือ เนตรนารี เยาวชน และประชาชน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อส่วนรวม ในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งกองลูกเสือพิทักษ์ป่า สร้างเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครอง และเขตกันชนทั่วประเทศ

error: Content is protected !!