ข่าวเด่น » ชนะเลิศคว้าเงินรางวัล 40,000 บาท

ชนะเลิศคว้าเงินรางวัล 40,000 บาท

27 พฤศจิกายน 2018
707   0

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ที่บริเวณสะพานแขวนข้ามแม่น้ำวัง ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) เป็นตัวแทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561” ซึ่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

งานประกวดสะเปาใหญ่ลอยน้ำกลางลำน้ำแม่วัง เป็นกิจกรรมของจังหวัดลำปางที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนต่างๆ ร่วมส่งสะเปาใหญ่เข้าประกวดรวมจำนวน 14 สะเปา โดยสะเปาใหญ่ลอยน้ำของ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท

         

สำหรับขบวนแห่สะเปาใหญ่ลอยน้ำล่องมาตามลำน้ำแม่วัง จากท่าน้ำบ้านเชียงราย ผ่านใจกลางเมืองลำปาง ไปจนถึงท่าน้ำบริเวณเขื่อนยาง หลังโรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี รวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

          นอกจากการจัดงานภายในจังหวัดลำปาง ในวันเดียวกันที่อำเภอแม่เมาะ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 84 พรรษา บ้านเมาะหลวง นายวีระ ตั้งวิชาชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-1 (ช.อผม-1.) พร้อมด้วย นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-2 (ช.อผม-2.) เป็นตัวแทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง “ล่องสะเปา จาวแม่เมาะ ประจำปี 2561 ” โดยมีนายนิมิต ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน

 

error: Content is protected !!