ข่าวการศึกษา » เรียนรู้กับพี่สื่อฯ..

เรียนรู้กับพี่สื่อฯ..

26 พฤศจิกายน 2018
477   0

ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารสำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง วันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมเสวนาและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปา่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” พร้อมเข้าศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานข่าวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 4 ฉบับของ จ.ลำปาง ประกอบด้วย นสพ.ฅนเมืองเหนือออนไลน์, นสพ.ลำปางนิวส์, นสพ.ลานนาโพสต์ และ นสพ.แมงมุม ตามโครงการวารสารศาสตร์ฯ ศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ปีที่ 6 นำโดย รองศาสตราจารย์ รุจน์ โกมลบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยมีผู้บริหาร นสพ.ท้องถิ่นลำปาง ทั้ง 4 ฉบับ ร่วมเสนาฯ ด้วย…

error: Content is protected !!