ข่าวประชาสัมพันธ์ » รณรงค์ประดิษฐ์และซื้อ-ขายกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

รณรงค์ประดิษฐ์และซื้อ-ขายกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

18 พฤศจิกายน 2018
1738   0

เทศบาลนครลำปาง เชิญชาวลำปางร่วมรณรงค์ ประดิษฐ์ และ ซื้อ – ขาย “สะเปา” ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เนนความเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อมเนรมิตถนนบ้านเชียงราย ให้เป็น “ถนนสะเปา” ตลอดทั้งสาย

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” เอกลักษณ์ของลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ให้มีโอกาสได้ร่วมกันสืบสานงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ ด้วยการประดิษฐ์สะเปา “ด้วยตนเอง”เอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของชาวลำปาง เอาไว้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนชาวลำปางตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

โดยเชื่อว่า กิจกรรม “DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” จะมีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเข้าถึงแก่นแท้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางได้มากขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรม “DIY ประดิษฐ์สะเปาน้อยลอยน้ำ” จะเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์ “สะเปา” จากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นกล้วย/กาบกล้วย กาบมะพร้าว ใบตอง มะละกอ ไม้ไผ่ และไม้ นำมาทำเป็น “สะเปา” ตกแต่งประดับประดาด้วยกระดาษสี ดอกไม้ ธูป เทียน และอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้ลอยน้ำได้จริง

กิจกรรม DIY ได้กำหนดไว้ทั้งหมดรวม 5 ครั้ง คือครั้งที่  1. ถนนสายวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2. มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี ถนนคนเดินกาดกองต้า ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 3. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 4. โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และ ครั้งที่ 5. บนถนนบ้านเชียงราย ในงาน “ล่องสะเปาจาวละกอน” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้ชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ซื้อ–ขาย “สะเปา” ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ รณรงค์ให้มีการซื้อ-ขายสะเปาบนถนนบ้านเชียงรายตลอดทั้งสาย ให้กลายเป็น “ถนนสะเปา” และขอความร่วมมือ “งดใช้กระทงโฟม-กระทงขนมปัง” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำวัง สายน้ำแห่งชีวิต

และขอความร่วมมือ “งดจุดประทัด พลุ ตะไล งดปล่อยโคมลอย โคมควัน งดยิงปืนขึ้นฟ้า และงดซื้อ-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ร่วมรณรงค์ให้แสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงาม และร่วมกันล่องสะเปาตามประเพณีไทย ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย..

error: Content is protected !!