ข่าวเด่น » ชาวอ.แจ้ห่ม เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP

ชาวอ.แจ้ห่ม เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP

14 พฤศจิกายน 2018
733   0

ชาวบ้านแจ้ห่มลำปาง เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โชว์น้ำปู๋ ของดีบ้านหนองนาว หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


ผู้สื่อข่าวคนเมืองเหนือออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง เปิดงานหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยนางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอแจ้ห่มกล่าวรายงาน พร้อมนายสมจิตร แก้วบุญปัน กำนัน ตำบลแจ้ห่ม ส่วนราชการ ประชาชนในหมู่บ้าน มาร่วมงานในหมู่บ้านหนองนาวภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP ณวัตวิถี บ้านหนองนาวหมู่ 8 ต.แจ้ห่ม


โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพื่อดำเนินกิจกรรมในด้านพัฒนาบุคลากรการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเสริมสร้างเสน่ห์ชุมชนและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวซึ่งกำหนดดำเนินกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศการเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้รู้จักและเดินทางมาท่องเที่ยวในหมู่บ้านเกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลสำเร็จ โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ณวัตวิถีต่อสาธารณชนให้ได้รับรู้ในวงกว้างอย่างทั่วถึง
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดการสร้างโอกาสสร้างรายได้อย่างครบวงจรให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และคนในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการหมู่บ้านท่องเที่ยวการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสัมผัสกับเส้นทางหมู่บ้านท่องเที่ยวและชมชิมช๊อปผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดงานโครงการ ” OTOP นวัตวิถี การมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น ชุมชนมีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนสามารถต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน


โดยนายสมจิตร แก้วบุญปัน กำนัน ต.แจ้ห่ม กล่าวว่าอยากให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเที่ยวในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง อย่าลืมแวะเยี่ยมชมสินค้าฝีมือของชาวบ้านในตำบลแจ้ห่มโดยเฉพาะที่บ้านหนองนาว ซึ่งมีน้ำปู๋ของอร่อยที่เลื่องลือชื่อของอำเภอแจ้ห่มกันมาอย่างยาวนาน ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าทักผ้าทอที่มีชื่อดังระดับของประเทศและสินค้าโอท๊อปอีกมากมาย ส่วนส่วนนักท่องเที่ยวที่จะมาพักก็มีโฮมสเตย์ไว้รองรับอีกด้วย.

error: Content is protected !!