คลิปข่าว » จัดอลังฯล่องสะเปาจาวละกอนแห่งเดียวในประเทศ (คลิป)

จัดอลังฯล่องสะเปาจาวละกอนแห่งเดียวในประเทศ (คลิป)

12 พฤศจิกายน 2018
1096   0

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปางและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” แห่งเดียวในประเทศไทย เปิดมุมมอง…เที่ยวเมืองรองที่ลำปาง มาแล้วต้องลอง ชม ช้อป ชิม ชิลล์ แชะ & แชร์…

ทั้งนี้โดยความร่วมมือของ เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.สำนักงานลำปาง) กำหนดจัดงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2561 แห่งเดียวในประเทศไทย ขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ศกนี้ ณ บริเวณข่วงนคร ท่าน้ำสิงห์ชัย และสามแยกเก๊าจาว เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงสภาพและยั่งยืน ภายใต้นโยบายให้ลำปางเป็นนครแห่งความสุข ด้วยต้นทุนทางธรรมชาติ และต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางที่มีอยู่..

สำหรับการจัดงานประเพณีฯ ในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวด “แม่หญิงสะเปาแก้ว – สะเปาคำ”, การประกวด “สะเปาลอยน้ำ” และการประกวด “สะเปารถใหญ่” และเชิญสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นไอของวัฒนธรรมล้านนา การประดับตกแต่งเมืองด้วยประทีปโคมล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า OTOP

และร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์โคมล้านนา กิจกรรม DIY “สะเปาน้อยลอยน้ำ” ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของจังหวัดลำปางที่การท่องเที่ยวท่องเที่ยวได้ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมฟื้นฟู รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปางเอาไว้ต่อไป

*** ข้อมูลจำเพาะ*** ล่องสะเปาจาวละกอน ถือเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลำปาง คล้ายกับประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอื่นๆ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่มีเฉพาะจังหวัดลำปาง ซึ่งมีการใช้ “สะเปา” แทนกระทง มีรูปร่างลักษณะคล้ายเรือสำเภา ทำมาจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นกล้วย กาบกล้วย กาบมะพร้าว ใบตอง มะละกอ ไม้ไผ่ และไม้ ตกแต่งประดับประดาด้วยกระดาษสี ดอกไม้ ธูป เทียน ลงในสะเปา และนำมาลอยน้ำในค่ำคืนของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

โดยการนี้ ได้จัดกิจกรรม DIY “สะเปาน้อยลอยน้ำ” รณรงค์ให้ชาวลำปางและนักท่องเที่ยวได้มาประดิษฐ์ “สะเปา” เอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของชาวลำปางเอาไว้ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนชาวลำปางตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

สำหรับ กิจกรรม DIY “สะเปาน้อยลอยน้ำ” มีเป้าหมายที่จะจัดจำนวน 5 ครั้ง คือ
1. ถนนสาย-วัฒนธรรมลำปาง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
2. มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี ถนนคนเดิน“กาดกองต้า” วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
3. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
4. โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
5. ภายในงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้สนใจสามารถไปร่วมประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำได้ฟรี ตามเวลาและสถานที่ดังกล่าว…

error: Content is protected !!