ข่าวเด่น » นักเรียนคนเก่งเศรษฐศาสตร์

นักเรียนคนเก่งเศรษฐศาสตร์

8 พฤศจิกายน 2018
1199   0

นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ และได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บริเวณหน้าเสาธง ดังนี้

  1. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม BOT Challenge & Experience 2017 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2561
  2. การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    

– ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ได้แก่ เด็กหญิงจิณณพัต ศรีสิทธิรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

– รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ได้แก่

  1. ด.ญ.กันต์กนิษฐ์   มานันตา          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
  2. ด.ญ.พรพิชญา     ยศตื้อ               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
  3. ด.ช.วรัญญู           บุญเรืองทา      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ได้แก่

  1. นายภูริณัฐ           บุญกล้า        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
  2. นายกิตตน์ฉัตร    กำบิน            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 

– รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ได้แก่

  1. นายชนาธิป               อินหลง            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
  2. นางสาวจุฑาลักษณ์ ท่นไชย            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
  3. นางสาวปียาภรณ์       จิรัตตกุล         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
error: Content is protected !!