ข่าว อปท. » สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อคนตำบลน้ำโจ้สุขภาพดี

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อคนตำบลน้ำโจ้สุขภาพดี

8 มิถุนายน 2018
750   0

 

 

6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้โดยโรงพยาบาลแม่ทะ สาขาน้ำโจ้ ได้จัดโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อคนตำบลน้ำโจ้สุขภาพดี ปีงบประมาณ 2561” เรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลน้ำโจ้ โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้และสามารถดูแลตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม นำความรู้ที่ได้รับไปดูแลตนเองและคนในครอบครัวให้ปฏิบัติตามได้ บรรยายให้ความรู้โดย ทีมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแม่ทะ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บ้านมอนแสนศรีและบ้านป่าม่วง จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้

error: Content is protected !!