ข่าวเด่น » จำคุก “เฮียริ้งค์” และพวกรวม 14 คนคดีซื้อที่ดินกำจัดขยะ..

จำคุก “เฮียริ้งค์” และพวกรวม 14 คนคดีซื้อที่ดินกำจัดขยะ..

1 พฤศจิกายน 2018
18574   0

ศาลอุทธรณ์ ตัดสินสั่งจำคุก “เฮียริ้งค์” นรินทร์ มโนกุลอนันต์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองลำปาง และพวกรวม 14 คน คดีจัดซื้อที่ดินสร้างศูสย์กำจัดขยะเป็นไปโดยไม่ชอบ ล่าสุดศาลฯ ยังไม่ให้ประกันตัว

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศาลจังหวัดลำปาง ได้มีการอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์ ลำปาง กรณีที่ พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลย ซึ่งประกอบด้วย นายนรินทร์ มโนกุลอนันต์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปาง (ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลนครลำปาง) เป็น จำเลยที่ 1 , นายวินัย ภู่งาม จำเลยที่ 2 , นางรัศมีไข่มุก พร้อมเพียง จำเลยที่3  , นายสมบูรณ์ เกตุศิระ จำเลยที่ 4 ,  ร้อยเอกกิตตินันท์ นิวาศะบุตร จำเลยที่ 5 ,  นายจำเนียร ทองกระสัน จำเลยที่ 6 , นายชาตรี คำลือ จำเลยที่ 7 ,  นายเฉลิม แก้วกระจ่าง จำเลยที่ 8 ,  นางวัชรี จินดามัง จำเลยที่ 9 ,  นายสุวิทย์ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ จำเลยที่ 10  , นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ จำเลยที่ 11 , นายศุภกิจ หอมแก่นจันทร์ จำเลยที่ 12 , นายสุพรรณ นันต๊ะภาพ จำเลยที่ 13  และ นายฉลาด อินนันชัย จำเลยที่ 14

ในข้อหา เป็นเจ้าพนักงาน่วมกันปฎิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฎิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฎิบัตหน้าที่โดยทุจริตและเป็นเจ้าหน้าที่เข้าหน้าที่ซื่อ ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียแก่รัฐ เทศบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น

ทั้งนี้คดีดังกล่าว สืบเนื่องจาก เทศบาลเมืองลำปาง ได้การดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สมัยที่ นายนรินทร์ มโนกุลอนันต์ เป็นนายกเทศมนตรีเมืองลำปาง ซึ่งขั้นตอนการจัดซื้อไม่เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยเป็นการจัดซื้อในราคาที่สูงเกินจริ และไม่ได้จัดซื้อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง แต่จัดซื้อผ่านนายหน้าจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

ต่อมาในปี 2556  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง กรณีจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองลำปางในราคาสูงเกินจริง โดยจัดซื้อ ผ่านนายหน้าไม่ได้จัดซื้อจากเจ้าของที่ดินโดยตรง  ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4  ในสมัยที่นายนรินทร์ มโนกูลอนันต์ เป็นนายกเทศมนตรี โดยมีนายเฉลิม แก้วกระจ่าง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลนครลำปาง นายสุทธิพันธุ์ รัตนรังสรรค์ ผอ.กองช่าง  และนางวัชรี จินดามัง  หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วย

อนึ่ง การจัดซื้อที่ดินทำโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะ ได้มีการจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จำนวน  597 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา เป็นเงิน 54,974,204.16 บาท ไม่เป็นไปตามราคาจริง โดยจัดซื้อผ่านนายหน้า ซึ่งตั้งราคาสูงถึงไร่ละ 92,000 บาท แต่เจ้าของที่ดินได้รับเงินเพียงไร่ละ 30,000 บาท ทำให้รัฐเสียหายกว่า 20 ล้านบาท โดยเป็นการจัดซื้อในสมัยของ นายนรินทร์ มโนกูลอนันต์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมพวกประกอบด้วย  2. นายเฉลิม แก้วกระจ่าง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 3. นายจำเนียร ทองกระสัน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร เทศบาลนครลำปาง 4. นางวัชรี จินดามัง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครลำปาง 5. นายสุวิทย์ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครลำปาง 6. นางรัศมีไข่มุก พร้อมเพรียง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลนครลำปาง  7. นายวินัย ภู่งาม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลนครลำปาง 8. นายสมบัติ บุญเตี้ย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง 9. นายศุภกิจ หอมแก่นจันทร์ 10. นายสุพรรณ นันต๊ะภาพ 11. นายลาด อินนันชัย ผู้สนับสนุน

โดยศาลอุธรณ์อ่านคำพิพากษา กลับคำตัดสินศาลชั้นต้นที่ยกฟ้องจำเลยและพวก เป็นตัดสินจำคุกจำเลยที่ 1 กรรมละ 3 ปี 4 เดือน, จำเลยที่3,4,5,7,8,9,10,11, จำคุก 5 ปี จำเลยที่ 12 13,14 จำคุก 3 ปี 4 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 ยกฟ้อง (คดียังไม่ถึงที่สุด กฎหมายเก่า) และล่าสุดทั้งหมด 14  คน ยังไม่ได้รับการประกันตัวรวมถึงจำเลยที่ 2 ที่ศาลยกฟ้องด้วย เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุด ต้องรอศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาเรื่องการประกันตัวและปล่อยตัว..

error: Content is protected !!