ข่าวเด่น » เด็กอาชีวะฯ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษก้าวสู่อาชีพ

เด็กอาชีวะฯ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษก้าวสู่อาชีพ

30 ตุลาคม 2018
706   0

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง ได้จัดโครงการฝึกจัดอบรมและขยายผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ โดยผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้มอบหมายให้ นายโสภณวิชญ์ ยิ้มขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมกับนายธนพล ทิพย์กัญญานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะครู นักเรียน นักศึกษา และทีมงานบริษัท วิสดอมไวท์ จำกัด ผู้ดำเนินงาน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดฝึกอบรมและขยายผลให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 130,000 คน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้แอปพลิเคชั่น Echo VE ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ โดยมีสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาเข้าร่วม 5 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา รวมจำนวนกว่า 200 คน

นายโสภณวิชญ์ ทิพย์กัญญานนท์ ประธานพิธี กล่าวว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับเด็กอาชีวะฯ เป็นอย่างมาก อาจจะไม่ใช่ภาษาที่สาม เพราะปัจจุบันมีภาษาให้ได้เรียนรู้จำนวนมาก แต่ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากล เพราะทุกวันนี้เราจะต้องใช้ในการติดต่อประสานงาน วันนี้ทางผู้ดำเนินงาน มีเทคโนโลยีที่สามารถมาตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้นก็คือการเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งสามารถเรียนรู้บนแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งตอบโจทย์กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในยุคสมัยนี้มาก

นางสาวธารารัตน์ มาลาพงษ์ หัวหน้าทีม ดำเนินงานโครงการฯ กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักแอปพลิเคชั่น Echo VE และมาสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ในแอปพลิเคชั่นดังกล่าวแบ่งออกเป็น 11 หมวด ถูกบรรจุบทเรียน 9 หมวดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอาชีวศึกษา และ 2 หมวดวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สามารถล็อกอินผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวได้ และประชาชนก็สามารถเข้าใช้งานได้เช่นเดียวกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสื้น

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำแอปพลิเคชั่น Echo VE พร้อมบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาชีวะกว่า 130 บทเรียน ครอบคลุมทุกประเภทวิชาสายอาชีพ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บทเรียนได้รับการออกแบบตามหลักการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ ฝึกฝนผ่านการจำลองสถานการณ์ต่าง แอปพลิเคชั่นนี้สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทั้ง 2 ระบบ ดาวน์โหลดฟรี ระบบ Android ดาวน์โหลดใน Google Play และระบบ IOS ดาวน์โหลดใน App Store แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง    รายงาน

error: Content is protected !!