ข่าวเด่น » ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงเยี่ยม 4 ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยติดตามผลคืบหน้าการช่วยเหลือ “บ้านปันสุข”

ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงเยี่ยม 4 ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยติดตามผลคืบหน้าการช่วยเหลือ “บ้านปันสุข”

25 ตุลาคม 2018
649   0

ผวจ.ลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่สานงานต่อเนื่อง “ลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” ออกเยี่ยมชุมชนดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชนเมือง ร่วมตรวจติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย


นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านดงไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทำการเยี่ยมเยือนพบปะกับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในเขตท้องที่ชุมชนเมือง สานงานต่อเนื่องโครงการ “บ้านปันสุข” ซึ่งทางจังหวัดได้จัดทำขึ้นด้วยการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 รวมจำนวนเงินกว่า 439,000 บาท เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในชุมชนท้องที่ตามนโยบายของรัฐบาล ทำการช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยตามชุมชนต่างๆ ในเขตเมืองลำปาง รวม 4 ชุมชน 27 ครัวเรือน

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อจะรับฟังถึงปัญหาความต้องการที่ทางชาวบ้านอยากให้หน่วยงานภาครัฐได้ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อจะติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งในพื้นที่ชุมชนบ้านดงไชยมีครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ “บ้านปันสุข” จำนวนทั้งหมด 6 ครัวเรือน รวมเป็นเงินงบประมาณกว่า 92,628 บาท (ครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท)


ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการเยี่ยมเยือนครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในชุมชนบ้านดงไชย จำนวน 4 ครัวเรือน ได้แก่ครอบครัวของ น.ส.ปิ่นทอง นิ้วคำ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 115/1, ครอบครัวนายทอง นันทวงศ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 190, ครอบครัว น.ส.จำนงค์ ศรีวิชัย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 290 และครอบครัวนายป้าน ธรรมบุตร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 150 ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าทุกครอบครัวกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ รอวัสดุอุปกรณ์ที่จะได้นำมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นไม้ ตะปู สังกะสี และแผ่นยิปซั่ม โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะได้นำมาซ่อมแซมบ้านเรือนในส่วนที่ชำรุด ทั้งหลังคาบ้าน ฝาผนัง บันไดทางขึ้นบ้าน รวมไปถึงห้องน้ำ ซึ่งในส่วนนี้แต่ละครัวเรือนยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ในเรื่องของแรงงาน-ช่างก่อสร้างที่จะมาดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ ขณะที่บางครัวเรือนต้องการให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องของการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นปกคลุมอยู่เหนือหลังคาบ้านเรือน รวมไปถึงการซ่อมแซมช่วยแก้ไขระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน เนื่องจากเมื่อเกิดฝนตกมักจะเกิดการท่วมขังทำให้ได้รับความเดือดร้อน

โดยในส่วนนี้สำหรับเรื่องของแรงงาน-ช่างก่อสร้าง ได้รับการรายงานความคืบหน้าจากผู้นำชุมชน ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะได้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีโยธา เข้ามาช่วยดำเนินการให้ และสำหรับในส่วนของการตัดต้นไม้ใหญ่ รวมถึงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้แจ้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งจะได้เข้ามาให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตพื้นที่ต่อไป.

error: Content is protected !!