คลิปข่าว » ศาลฯ สั่งชดใช้คดีซื้อที่ดินสหกรณ์ครูลำปางฯ 126 ล้าน (คลิป)

ศาลฯ สั่งชดใช้คดีซื้อที่ดินสหกรณ์ครูลำปางฯ 126 ล้าน (คลิป)

25 ตุลาคม 2018
6086   0

ที่ศาลจังหวัดลำปาง เวลา 09.00 น. วันที่ 25 ต.ค. 2561 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้อ่านคำพิพากษา โดยสรุปพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นทุกประการ ซึ่งสรุปคือ ให้จำเลยที่ 1 ถึง 7 และจำเลยที่ 9-15 ชดใช้แก่โจทก์ เป็นจำนวนเงิน 126 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555 จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ประมาณ 50 คนได้เดินทางไปรับฟังการตัดสินที่ศาลจังหวัดลำปางด้วย

ทั้งนี้ คดีดังกล่าว สืบเนื่องจากคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง และกรรมการ ชุดที่ 56 กรณีการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เป็นเงิน 252 ล้านบาท ในราคาสูงเกินกว่าราคาตลาด

โดยร้องว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง พ.ศ. 2549 ไม่ทำตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งกำหนดให้ซื้อที่ดินแปลงเดียว 15 ไร่ แต่มีการซื้อที่ดิน 2 แปลง และรวมพื้นที่ได้ 14.3 ไร่ ที่ดินหายไป 50 ตารางวา แต่ราคากลับพบว่าสูงกว่าราคาตลาดและที่ดินข้างเคียง ซึ่งซื้อขายกันในราคาเฉลี่ยไร่ละ 5.3 ล้านบาทเศษ แต่ที่ดินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราคาแพงลิ่วถึงไร่ละ 16.8 ล้านบาท และยังมีลำเหมืองตัดผ่านกลางที่ดินด้วย

จากคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ภาค 5 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 56 ต้องชดใช้เงินต้นจำนวน 126,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5 % ซึ่งจะเป็นเงินปีละ 9,450,000 บาท รวม 6 ปี เป็นเงิน 56,000,000 บาท เมื่อรวมกับเงินต้นเป็นเงินทั้งสิ้น 182,700,000 บาท เฉลี่ยจำเลย 14 คน จะต้องชดใช้เงินคืนแก่สหกรณ์ฯ คนละ 13,050,000 บาท..

error: Content is protected !!