ข่าวกีฬา » ร่วมงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ปีนี้ “ได้วิ่ง ได้เที่ยว ที่เดียวกัน”

ร่วมงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ปีนี้ “ได้วิ่ง ได้เที่ยว ที่เดียวกัน”

14 มิถุนายน 2018
930   0

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง แถลงข่าวงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561 เตรียมรับนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเข้าร่วมแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคมนี้ พร้อมหนุนการท่องเที่ยวภายในอำเภอแม่เมาะให้เป็นอีกหนึ่งปลายทางฝันของจังหวัดลำปาง

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ปางหลวงการ์เด้น อ.เมือง จ.ลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ, ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน, นายสุวิทย์ โตธนายานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ และนายวีระ ธีระวงศ์สกุล วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคการกีฬาและจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงความพร้อมการจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

 

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ กล่าวว่า งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 27 แล้ว ที่ผ่านมาได้ จัดงานอย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ทัศนียภาพของ อ.แม่เมาะ เต็มไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ ด้วยเส้นทางวิ่งมีเนินเป็นระยะ มีความสวยงามและแฝงไปด้วยความท้าทายจึงดึงดูด นักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มาทดสอบความแข็งแกร่งที่สนามแห่งนี้ โดยงานนี้ยังถูกจัดอยู่ในหนึ่งกิจกรรมของปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ที่ตอบโจทย์ลำปางปลายทางฝัน ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงของปีที่ชาวลำปางได้ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วสารทิศ งานเดิน-วิ่งฯ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และหารายได้สมทบทุนสำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลภายในจังหวัดลำปาง ตลอดจนเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายใน อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง อีกด้วย

ขณะนี้คณะทำงานทั้ง 12 ฝ่าย ได้เตรียมความพร้อมในแต่ละด้านเป็นอย่างดี เพื่อให้การแข่งขันเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน เป็นงานที่ทรงเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปาง ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า งานเดิน-วิ่งฯ ปีนี้ได้นำข้อเสนอแนะของนักวิ่งและผู้ที่เข้าร่วมงานมาปรับปรุงการจัดงานในแต่ละด้านให้ดีขึ้น ให้นักวิ่งประทับใจอยากมาวิ่งทุกปี ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปางและอำเภอ แม่เมาะ ที่ร่วมมือกันทำให้การจัดงานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ประเภทฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอนในปี 2560 ถือว่ามีนักวิ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าเท่าตัว โดยปีนี้เปิดรับสมัครในประเภทฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และวิ่งเพื่อสุขภาพในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิ่ง ในสามวันแรกมีผู้สนใจสมัครในประเภทฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอนกว่า 1,500 คน ทั้งนี้กำหนดรับนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 2,000 คน และนักวิ่งมินิมาราธอน 3,000 คน และจะปิดรับสมัครระบบออนไลน์ในวันที่ 22 มิถุนายน นี้

 

นอกจากนั้นตลอดเส้นทางการแข่งขันจะมีช่างภาพจากชมรมถ่ายภาพ กฟผ.แม่เมาะ และช่างภาพอิสระ คอยเก็บภาพความประทับใจของนักวิ่งไว้ตลอด โดยนักวิ่งสามารถเข้ามาดาวน์โหลดภาพได้ที่ Facebook แฟนเพจ กฟผ.แม่เมาะ และยังมีฉากสำหรับถ่ายภาพที่ยกเอาสถานที่เที่ยวเด่นๆ และสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลำปาง มาตั้งไว้ให้นักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้ากีฬา และสินค้าโอทอปขึ้นชื่อ อ.แม่เมาะ จากร้านค้ากว่า 100 ร้าน นอกจากนั้นยังมีการพาเที่ยวใน กฟผ.แม่เมาะ และการมีส่วนร่วมของชุมชนแม่เมาะ กับกิจกรรม “พาแอ่ววิถีชุมชน คนแม่เมาะ” โดยจัดให้นักท่องเที่ยวนั่งรถรางชมบรรยากาศชุมชนอีกด้วย

นายวีระ ธีระวงศ์สกุล วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคการกีฬาและจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันมี 3 ประเภท ได้แก่ 1.) ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไป และ นานาชาติทั่วไป 2.) มินิมาราธอน 11.6 กิโลเมตร แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 กลุ่มอายุ 3.) ไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร ประเภทนักเรียนนักศึกษา แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่มอายุ และกิจกรรมพิเศษ คือ วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร และ เดินการกุศล 1 กิโลเมตร

นอกจากนั้นในปีนี้เป็นปีแรกที่นำระบบชิพจับเวลามาใช้ ทำให้นักกีฬาสามารถทราบสถิติและเช็คผลได้อย่างแม่นยำทางออนไลน์ อีกทั้งมีการเพิ่มสีสัน ของ BIB ในประเภทฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และวิ่งเพื่อสุขภาพที่สมัครออนไลน์ ให้สามารถอัพโหลดภาพตนเอง ลงใน BIB สามารถเก็บเป็นที่ระลึกได้
นายสุวิทย์ โตธนายานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 ในฐานะประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ กล่าวว่า เสื้อที่ระลึกปีนี้สีสันสดใสสวยงาม ที่สำคัญเนื้อผ้านิ่มใส่สบาย มีทั้งเสื้อโปโล เสื้อคอกลม และเสื้อแขนกุด โดยเสื้อคอโปโลจำหน่ายในราคา 220 บาท เสื้อคอกลมและเสื้อแขนกุดราคา 150 บาท นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าและผ้าบัฟ สำหรับรายได้จากการขายเสื้องานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน จะนำไปสมทบกับรายได้ในส่วนอื่นของการจัดงาน เพื่อมอบให้กับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในจังหวัดลำปาง นอกจากนักวิ่งจะได้ใส่เสื้อสวยๆ แล้วยังได้ร่วมทำบุญ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานนอกจากเพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ คือนำรายได้จากการดำเนินงานมอบให้กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ จ.ลำปาง รวมทั้งจัดสรรให้กับหน่วยงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน เพื่อเป็นทุนสำหรับกิจกรรม โดยการจัดงานครั้งที่ 26 ในปี 2560 มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จัดสรรให้ส่วนราชการของจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ รวมทั้งชมรมต่างๆจำนวน 285,000 บาท เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และมอบทุนการศึกษากองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปางให้แก่เยาวชนอีกจำนวน 350,000 บาท..

error: Content is protected !!