คลิปข่าว » อดีตครูสอนนาฏศิลป์ สู่ครูอาสาสอนศิลปะกลองยาว

อดีตครูสอนนาฏศิลป์ สู่ครูอาสาสอนศิลปะกลองยาว

25 ตุลาคม 2018
3300   0

สอนฟรี !! ศิลปะกลองยาว สืบสานประเพณีพื้นบ้าน จ.พิษณุโลก

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง หมู่ที่ 1 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มีครูจิตอาสา กำลังฝึกซ้อมการรำ – ตีกลองยาว เปิดสอนศิลปะกลองยาวให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นประจำทุกวันตอนเย็นหลังจากเลิกเรียน สอนฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย และได้รับความชื่นชมจากชาวบ้านที่ครูนั้นได้เสียสละเพื่อลูกศิษย์

 

นายก้องปิยังกูร  ทองวัฒน์ เล่าว่า ตนเป็นอดีตครูสอนนาฏศิลป์ และอดีตเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน จังหวัดพิษณุโลก (ตอนนั้นจัดแสดงการตีกลองยาว) ลาออกจากการเป็นครู เพราะกำลังรักษาตัวเพราะเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง  เลยตัดสินใจมาเป็นครูอาสา สอนการรำและการตีกลองยาว นำต้นแบบศิลปะกลองยาวมาจากอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก เพราะว่าอยากเด็กรุ่นน้องเยาวชนรุ่นหลังได้ซึมซับและสืบทอดศิลปะท้องถิ่นแขนงนี้ให้คงอยู่สืบไป

ตอนนี้เปิดสอนมาได้ระยะหนึ่งปรากฎว่ามีผู้ปกครองพาลูกพาหลานมาฝึกมาเรียนกับตนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีครูภายในโรงเรียนมาสอนรำให้กับเด็กผู้หญิงอีกด้วย ตอนนี้มีนักเรียนประมาณ 35 คน เด็กคนไหนฝึกฝนคล่องจนได้จังหวะแล้ว ก็จะรับเด็กๆ ไปร่วมแสดงด้วย เป็นการหารายได้ให้กับเด็กๆ อีกทาง อาทิ  งานบวช งานแต่ง  งานขึ้นบ้านใหม่  งานทอดผ้าป่า

นางดวงพร ฟั้นคุ้ม และนางสาวมนต์สรัณย์ ทองวัฒน์ ครูผู้ควบคุมวงกลองยาว กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีกลองยาวเก่าๆ  6 ลูก ที่คนในชุมชนนำมามอบให้ โดยมีครูก้องปิยังกูร  ทองวัฒน์ หรือว่า ครูโดม อาสามาสอนโดยไม่คิดค่าแรง มาสอนด้วยหัวใจทั้งศาสตร์และศิลป์ เมื่อข่าวได้เผยแพร่ออกไปยังศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ระดมทุนจัดซื้อกลองยาวมามอบให้อีกจำนวน 9 ลูก และได้รับเงินทุนสนับสนุน อีก 20,000 บาท โดยมีจุดประสงค์ร่วมกับครูอาสาคือ เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมของชุมชน ให้นักเรียนได้รู้จักเล่น รู้จักตี และรู้จักศิลปะพื้นบ้าน

นายสมริด จำนงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง กล่าวว่า วัฒนธรรมกลองยาวของชุมชนมีมานานแล้ว ตนก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดแทรก บูรณาการร่วมกับเอกลักษณ์ของชมชน ในโอกาสนี้จึงได้รับการอาสาจากครูโดม ก้องปิยังกูร มาช่วยสอนและได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า และกลุ่มสายบุญสุโขทัย รวบรวมเงินจำนวนหนึ่งมามอบให้ แต่ปัจจุบันยังขาดแคลนเครื่องแต่งกายในการแสดง หวังผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและสนับสนุน ซึ่งทางโรงเรียนก็มุ่งหวังให้นักเรียนร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สืบทอดภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2457 มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ เดิมใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านดงในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล – ป.6 กระทั่งปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนฯได้รับให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนในระดับ อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง มีครูจำนวน 20 คน และมีนักเรียนจำนวน  225 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก

อย่างไรก็ตาม กลองยาว เป็นเครื่องดนตรี สำหรับตีด้วยมือ ตัวกลองทำด้วยไม้ มีลักษณะกลมกลวง ขึงด้วยหนังมีหลายชนิด ถ้าทำด้วยหนังหน้าเดียว มีรูปยาวมากใช้สะพาย  ในเวลาตีเรียกว่ากลองยาวหรือเถิดเทิง นิยมเล่นกันเป็นที่รื่นเริงสนุกสนาน เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงร่วมมี ฉิ่ง, ฉาบเล็ก, กรับ, โหม่ง เรียกการเล่นชนิดนี้ว่า “เถิดเทิง” หรือ “เทิงกลองยาว

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง รายงาน

error: Content is protected !!