ข่าวการศึกษา » ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

14 มิถุนายน 2018
888   0


ประชุมผู้ปกครอง…..โรงเรียนไตรภพวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61ณ ห้องประชุมโรงเรียนไตรภพวิทยา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างทางบ้านกับทางโรงเรียน และโรงเรียนไตรภพวิทยาขอขอบคุณที่ผู้ปกครองได้มอบความไว้วางใจให้โรงเรียนไตรภพวิทยา เป็นสถาบันพื้นฐานในการดูแลอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนปูพื้นฐานด้านการศึกษาเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานของท่าน เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตข้างหน้าต่อไป

error: Content is protected !!