ข่าวประชาสัมพันธ์ » ท.นครลำปาง จับมือ มธ.ให้บริการความรู้แก่ชุมชนฯ

ท.นครลำปาง จับมือ มธ.ให้บริการความรู้แก่ชุมชนฯ

17 ตุลาคม 2018
631   0

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และสร้างธรรมาภิบาล ความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยการบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และสร้างธรรมาภิบาล ความเข้มแข็งของชุมชน” กับศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลนครลำปาง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทั้งสองหน่วยงาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการ สร้างธรรมาภิบาล ความเข้มแข็ง และการสังคมสงเคราะห์ในชุมชนฯ

โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Social Lab) ทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม พร้อมให้ความร่วมมือด้านวิชาการ การเรียน การสอน การวิจัยชุมชน และการบริการทางสังคม แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป..

error: Content is protected !!