คลิปข่าว » บ้านองุ่นอินโด-ไท องุ่นไร้เมล็ดปลอดสาร สร้างรายได้ดี

บ้านองุ่นอินโด-ไท องุ่นไร้เมล็ดปลอดสาร สร้างรายได้ดี

16 ตุลาคม 2018
3591   0

บ้านองุ่นอินโด-ไท องุ่นไร้เมล็ด ปลอดสารเคมี สร้างรายได้ดีในแต่ละปีเก็บผลผลิตได้ถึง 2 ครั้ง แปลงทดลองปลูกองุ่นของ นายวรเชษฐ์ ขัติยะ ในพื้นที่ตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง มีองุ่นที่ปลูก 4 สายพันธุ์ สามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนแห้งแล้งได้เป็นอย่างดี

สีเขียวอมเหลืองทอง สายพันธุ์ลูสเพอเลท กก.250 บาท
สีม่วงดำ สายพันธุ์บิ้วตี้ซีดเลส กก. 200บาท
สีดำแดง สายพันธุ์มารูน กก.200 บาท
สีชมพู สายพันธุ์ซัพโฟ กก. 250บาท ทั้ง 4 สายพันธุ์เป็นองุ่นไร้เมล็ดขนาดเล็กที่มีผู้นิยมบริโภคมาก

การดูแลสวนองุ่นของเกษตรกรรายนี้ คือการทำเกษตรประณีต เน้นการทำความเข้าใจของพืชองุ่นอย่างแท้จริง ทำโรงเรือนขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อลดการใช้สารเคมีและการใช้ยาฆ่าแมลง เพียง 2 เดือนแรกที่ติดผล จากนั้นจะเน้นการให้ปุ๋ยเพิ่มความหวาน ผลองุ่นจึงมีระยะเวลาปลอดสารพิษถึง 90 วัน เจ้าของไร่จัดแบ่งพื้นที่ปลูกองุ่นให้ออกผลไม่พร้อมกันบังคับให้ผลสุกในช่วงเทศกาล จึงมีผลองุ่นออกขายให้คนในชุมชนนักท่องเที่ยวและลูกค้าสัญจร โดยการให้ลูกค้าลงมือ คัดเกรดเลือกพวงตัดเองกันสดๆ ภายในสวน ซึ่งสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการซื้อ-ขายไปด้วย


นายวรเชษฐ์ ขัติยะ กล่าวว่า ตนได้พยายามตอบโจทย์เรื่องการเกษตรว่า เกษตรกรควรมีรายได้ทุกวัน ต้องมีรายได้ทุกเดือน ตนจึงใช้พื้นที่ทำไร่องุ่นอยู่ 2 แปลง แปลงทดลองแรกขนาด 1.5 งาน และเพิ่มแปลงทดลองที่ 2 ขนาด 1.5 งาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาด และนักท่องเที่ยว ซึ่งการปลูกองุ่นเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่สามารถสร้างรายได้ในระยะยาว ควรต้องหมั่นดูแลรักษาตัดแต่งกิ่งและให้ปุ๋ยที่เหมาะสม

ด้านนักวิชาการประจำสำนักงานเกษตรอำเถิน นายไพโรจน์ จินากุล กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอเถินมีการปลูกองุ่นในครัวเรือนประมาณ 4 ครัวเรือน แต่ไร่องุ่นของนายวรเชษฐ์ เป็นแปลงใหญ่ที่สุดในอำเภอเถิน ซึ่งองุ่นไร้เมล็ด เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก แต่เกษตรกรก็มีความพยายามดูแลและบังคับให้ผลผลิตนั้นออกมาวางขายในตลาดช่วงเทศกาลต่างๆได้ดี

อย่างไรก็ตาม บ้านองุ่นอินโด-ไท แห่งนี้ไม่เป็นเพียงแค่สวนองุ่นธรรมดาทั่วไป แต่ยังเป็นสวนองุ่นเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจ สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานการปลูกองุ่นนำไปต่อยอดสร้างรายได้ และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมไร่องุ่นฟรี ถ่ายรูปฟรี ทุกๆ วันเสาร์

                                                         ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง

error: Content is protected !!