ข่าวทั่วไป » ร่วมประชุมวิชาการ NPHC 2018

ร่วมประชุมวิชาการ NPHC 2018

8 มิถุนายน 2018
955   0

 

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมงานประชุมวิชาการ 4 thNational Palliative and Hospice Care Conference “Sustainable Palliative Care : การดูแลประคับประคอง คุณภาพ..สู่ความยั่งยืน” ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “มือหมุน PVC” นำเสนอโดยนางเปรมจิตร วงศ์ษา นักกายภาพบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561

error: Content is protected !!