คลิปข่าว » สูงวัยอย่างไม่ไร้ค่า ประดิษฐ์โคมไฟล้านนาเทศกาลยี่เป็ง

สูงวัยอย่างไม่ไร้ค่า ประดิษฐ์โคมไฟล้านนาเทศกาลยี่เป็ง

15 ตุลาคม 2018
1349   0

ผู้สูงอายุก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มากมายในชีวิต แต่ว่าหลายๆ คนพ้นวัยเกษียณไปแล้วเริ่มไม่มีอะไรทำ สิ่งสำคัญที่คนรอบข้างต้องดูแลคือการทำกิจกรรมเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดอุมลอง หมู่ที่ 1 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรมฝึกหัดทำโคมไฟยี่เป็ง หรือว่าโคมไฟล้านนา ไว้สำหรับประดับตกแต่งตามบ้านเรือน หรือสถานที่ต่างๆ ให้เกิดความสวยงาม การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีการเข้าร่วมกิจกรรม หรือให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดี

พระอายุทธ อัคคะธัมโม พระลูกวัด วิทยากรผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์โคมไฟ กล่าวว่า ได้ทำการศึกษาการทำโคมจากในหนังสือการประดิษฐ์โคมไฟล้านนาน และการศึกษาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จึงได้ทดลองประดิษฐ์ขึ้นและฝึกฝนฝีมือจนชำนาญ จึงอยากเผยแพร่งานฝีมือหัตถกรรมทางด้านการประดิษฐ์โคมแก่ชุมชน จึงมีโครงการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ ดังกล่าว ขึ้นมา

พระครูสุวรรณทัศนสุนทร เจ้าคณะตำบลล้อมแรด เขต 2 กล่าวว่า ได้เล่งเห็นถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เพราะถือว่าเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ประจวบพอดีเหมาะกับที่ทางวัดได้มีการสืบสานการประดิษฐ์โคมไฟมยี่เป็ง เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลที่จะมาถึง (วันลอยกระทง) พระสงฆ์ภายในวัดจึงได้เป็นวิทยากรผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์โคมไฟ ให้กับผู้สูงอายุนั้นได้เกิดทักษะงานฝีมือหัตถกรรมร่วมกัน

ผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่ง กล่าวว่า ตนได้เกษียณอายุงานออกมาก็มีอาชีพทำสวนผสมผสานและทำนา พอหมดฤดูทำนาปลูกข้าวเสร็จแล้วก็มีเวลาว่าง ทางวัดจัดกิจกรรมก็เลยได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าคนแก่ได้มาพบปะพูดคุยกัน อยู่ที่บ้านมันก็เหงา มาทำกิจกรรมที่นี่ช่วยคลายเหงาได้มาก ทำไป คุยไป ไม่เร่งรีบ ได้เรียนรู้การประดิษฐ์ ได้อาชีพติดตัว ถ้าหากทางชมรมฯ ประดิษฐ์ได้จำนวนมากก็จะนำไปจำหน่าย และนำเงินมาเข้าธนาคารผู้สูงอายุต่อไป


อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง รายงาน

error: Content is protected !!