ฅนเมืองเหนือ รีวิว » ด่วนที่สุด!! เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ

ด่วนที่สุด!! เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ

11 ตุลาคม 2018
3140   0

 

ด่วนที่สุด.!!!

นสต.สอบข้อเขียน 25 พฤศจิกายน 2561 (ท่านพร้อมหรือยัง? ..หากยัง โปรดรีบมาสถาบันโล่เงิน จังหวัดลำปาง โดยด่วนที่สุด !!)

สอบถามรายละเอียดการติวเข้มเพิ่มเติมที่ โทร. 089-555 6161

ด่วน.!! ( รับเพศชาย วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. อายุ 18-27 ปี )

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสพต.) ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติอัตราในการเปิดรับสมัคร โดยจะเปิดรับสมัครทุกภูมิภาค และผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

วิชาที่ใช้สอบ
1. ความสามารถทั่วไป
2. ภาษาไทย
3. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
6. สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
– วิ่ง 1,000 เมตร
– ว่ายน้ำ 25 เมตร
– ยืนกระโดดไกล
– วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น 50 เมตร

สำหรับผู้ที่มีความสนใจ เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติอัตราในการเปิดรับสมัครแล้ว จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งทางเวปไซต์กองการสอบ

www.rcm.edupol.org และ Facebook: AdmissionDivision

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา กองการสอบ และหน่วยรับสมัครฯ ดำเนินการคัดเลือกในรูปคณะกรรมการทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความโปร่งใส ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการสอบ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้อย่างรอบคอบรัดกุม จึงไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้

หากพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระทำการทุจริตดังกล่าว กรุณาแจ้ง        พลตำรวจตรี อภิรัต นิยมการ รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2513 2094 หรือ พลตำรวจตรี อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รองผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชขการกองบัญชการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2512 2334 หรือ พันตำรวจเอกหญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ รองผู้บังคับการกองการสอบ รักษากราชการแทน ผู้บังคับการกองการสอบ หมายเลขโทรศัพท์ 087137 0555 ทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกรายไป

กองบัญชาการศึกษา
10 ตุลาคม 2561

ครอยากเป็นตำรวจ มาเจอกันครับ !!

ขอแนะนำว่า จบ ม.6 หรือปวช.3 /ปวส./ป.ตรี อยากเป็นตำรวจ ไม่ต้องไปเรียนต่อที่ไหน..

ควรตั้งใจแน่วแน่มาเรียนทีสถาบันโล่เงินจังหวัดลำปาง เพียงแห่งเดียว *ขอ 8 เดือน*
หรือ มาเรียนทุกปิดเทอมใหญ่ ม.4-5-6 หรือ ปวช.1-2-3 ชัวร์100% มีที่พักห้องแอร์ฟรี สถาบันโล่เงิน จว.ลำปาง เราคือมืออาชีพ.ด้วยรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”(คว้าอันดับ1-2-10 ของ ศฝร.ภ.5) “เรานำทางสู่ความสำเร็จมานานนับ 30 ปี..สถาบันโล่เงิน เหนือกว่าในทุกกรณี..”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 089-555 6161
( สถาบันโล่เงิน กวาด 3 ตำแหน่ง Top Ten ของ ศฝร.ภ.5 อ.ห้างฉัตร ลำปาง ที่1-2-10 และ Top100 อีกจำนวนมาก )

error: Content is protected !!