คลิปข่าว » กลุ่มงานในเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถวายแผ่นประกาศหิรัญนุสรณ์พระพุทธนิลรัตนปฏิมากร (พระเจ้าสมหวัง)

กลุ่มงานในเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถวายแผ่นประกาศหิรัญนุสรณ์พระพุทธนิลรัตนปฏิมากร (พระเจ้าสมหวัง)

2 ตุลาคม 2018
1077   0

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 12.45 นาที ณ วัดเหล่าน้อย ต. ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง จัดงานประเพณีสลากภัตวัดเหล่าน้อย ที่ดำรงจารีตประเพณีวัฒนธรรมโบราณสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวลำปางคนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนืออาวุโส มีความปิติโสมนัสยินดียิ่ง และมีความประสงค์ร่วมอนุโมทนาในกุศลเจตนาในประเพณีครั้งนี้ จึงให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในนามเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญดังกล่าว


คุณยายบุญศรี มิตรรวมเสรี ประธานในพิธี และท่าน ดร.พัธ ธ รังสี บรมวงศ์ไพศาล กลุ่มงานใน เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ถวายแผ่นประกาศหิรัญนุสรณ์ พระพุทธนิลรัตนปฏิมากร โดยมี ท่านพระครูสุธรรมจินดากร เจ้าอาวาสวัดเหล่าน้อย พร้อมด้วยคณะศรัทธา ให้การต้อนรับ


ภายในประกาศ หิรัญนุสรณ์ มีเนื้อความว่า

“กาลสมัย แรม 2 คำ เดือน 9 วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ปี จอ มงคลวารให้ถือเอากาลศุภฤกษ์นี้ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ขอรับไว้ซึ้งอาราม วัดเหล่าน้อย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นอารามในเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ตามปรากฏในหิรัญนุสรณ์ ให้ไว้ ณ วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561” เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

ในโอกาสเดียวกัน ท่าน ดร.พัธ ธ รังสี กลุ่มงานในเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถวายผ้าไตร ตาลปัตร

คุณยายบุญศรี มิตรรวมเสรี ถวายเครื่องไทยทาน แด่ท่านพระครูสุธรรมจินดากร และพระครูสุธรรมจินดากร มอบของที่ระลึกพระกริ่งรุ่นแรก ของวัดเหล่าน้อย แด่กลุ่มงานในเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ และคณะศรัทธาที่มาร่วมในพิธี

ในนามวัดเหล่าน้อย กรรมการ และคณะศรัทธา ได้มีความซาบซึ้งยิ่งถึงดวงจิตอันเป็นกุศล ในเนื้อนาบุญของเจ้านายฝ่ายเหนือ ที่มีความกรุณาแผ่บุญบารมี ตลอดถึงน้ำเมตตา อันดีงามต่ออาราม วัดเหล่าน้อย ขอแสดงความระลึกถึงและมุทิตานุสรณ์บุญบารมีในกุศลเจตนาของ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ที่มีไว้ต่อ วัดเหล่าน้อย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ให้เป็นที่ปรากฏยั่งยืนสืบไป

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมืองรายงาน

error: Content is protected !!