ข่าวทั่วไป » เทศบาลนครฯทำแผนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

เทศบาลนครฯทำแผนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

28 กันยายน 2018
685   0

เทศบาลนครลำปาง จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการการคุ้มครองและพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและขอทาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายสมภพ สุวรรณปัญญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการการคุ้มครองและพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและขอทาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับ นางปริศนา ธรรมขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง และคณะฯ เพื่อชี้แจงและทบทวนข้อตกลงการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานในชุมชน ตลอดจนเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาผู้ทำการขอทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย..

error: Content is protected !!