ข่าวเด่น » ตำรวจเสริมงามบุกโรงเรียนให้ความรู้เรื่องการต่อต้านยาเสพติด

ตำรวจเสริมงามบุกโรงเรียนให้ความรู้เรื่องการต่อต้านยาเสพติด

28 กันยายน 2018
845   0

วันที่ 28 กันยายน 2561 พ.ต.อ.สูเมธ ก้อนคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม จ.ลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. .ให้กับลูกหลานเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม โดยมีนางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก คณะครูและผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


D.A.R.E. (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION) เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ว่ามีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล และยังสามารถสร้าง ภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดให้กับสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง
นอกจากนั้นยังมีลักษณะของการผนึกกำลังระหว่างตำรวจ โรงเรียน ครู/อาจารย์ บิดามารดา/ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” อันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดที่มีรูปแบบที่ชัดเจน จึงได้นำโครงการ D.A.R.E. มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย


D.A.R.E. เป็น หลักสูตรการป้องกันยาเสพติด ซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการด้านการศึกษา และสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ โครงการนี้เป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง เนื่องจากเป็นการรวมพลังของสถาบัน ที่มีบทบาทสำคัญในสังคมสองสถาบันเข้าด้วยกัน ได้แก่ สถาบันตำรวจ และสถาบันการศึกษา.

error: Content is protected !!