ข่าวทั่วไป » เทศบาลนครฯ มุทิตาจิตบุคลากรสู่ถนนสายที่ 61

เทศบาลนครฯ มุทิตาจิตบุคลากรสู่ถนนสายที่ 61

27 กันยายน 2018
784   0

เทศบาลนครลำปาง จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “60 ก้าวแห่งความมั่นใจ…ก้าวต่อไปแห่งความมั่นคง” โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมงานด้วยความอบอุ่น ในคืนวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียลำปาง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง มีอายุครบเกษียณราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 16 ราย ประกอบด้วย

พนักงานเทศบาล 4 ราย
– นายอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
– นายนิพนธ์ แก้วหล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– นายบุญทัน ชัยเนตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
– นายไชยวรรณ บุญนำมา เจ้าพนักงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล 6 ราย
– นางกฤษณา ปาสาจะ ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 1
– นางพยุงศรี จิรภัคพร ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 1
– น.ส.เมสุรีย์ สุวิรัตนกุล ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาล 3
– นายประพันธ์ วงค์ขัด ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 4
– นางพิสมัย รัตนรังสรรค์ ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 4
– นางปราณี เตชะปราบต์ ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาล 5

ลูกจ้างประจำ 6 ราย
– นายวิเชียร อินต๊ะสอน พนักงานดับเพลิง สำนักปลัดดเทศบาล
– นายวรชัย ใจแก้วแดง พนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล
– นายเสริฐ สุทปา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สำนักการช่าง
– นายประภาส ใจละออ ผู้ช่วยช่างไม้ สำนักการช่าง
– นายมานพ เครือวงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สำนักการช่าง
– นายวัชระ ทัศนะ ภารโรง โรงเรียนเทศบาล 4

error: Content is protected !!