ข่าวการศึกษา » วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และโครงงานคุณธรรมต้นแบบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และโครงงานคุณธรรมต้นแบบ

26 กันยายน 2018
1775   0

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปา ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ตามโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา โดยมีครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบ จากรศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงงานคุณธรรมต้นแบบ โดยครูวีระ ทองทาบวงศ์ เป็นผู้นำเสนอโครงการ ในงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ดำเนินงานโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โอกาสนี้ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการและบันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  ณ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

error: Content is protected !!