ข่าวการศึกษา » มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญทุกท่านเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมาชกุมารี พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญทุกท่านเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมาชกุมารี พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

8 มิถุนายน 2018
1057   0

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๘ แห่ง ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ภาคเช้าและภาคบ่าย) ปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมจำนวนห้าพันคน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ประสานงาน งานรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยกำหนดการงานพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๖๐ ฝึกซ้อมวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์

 

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการฝึกซ้อมย่อยในวันดังกล่าวแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๖ เขตพื้นที่ จะได้เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญทุกท่าน เฝ้าทูลละอองพระบาทฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารอบเช้าและรอบบ่าย ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผศ.จรูญ สินทวีวรกุลผอ.กองการศึกษากล่าวปิดท้าย

error: Content is protected !!