ข่าวเด่น » รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

24 กันยายน 2018
1655   0

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน กีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47

“รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

15 กันยายน 2561 นายตะวัน ตันตา นายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ปีนี้ทางสโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดงานกีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 ขึ้น ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีชมพู และสีฟ้า มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 500 คน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

                งานกีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ สร้างความสามัคคี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา และนักกีฬาทุกคนสามารถนำเกมการแข่งขันกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ออภัย” ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสามารถเป็นตัวแทนนักกีฬา เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในโอกาสต่อไป

             

   ภายหลังจากการเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา กรีฑา กรีฬาพื้นบ้าน หลีดมือ หลีดแดนซ์ ทางสโมสรนักศึกษา มีการประกาศผลรางวัลชนิดกีฬาประเภทต่างๆ มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล เหรียญรางวัลต่างๆ ของรางวัล และถ้วยรางวัลรวมกีฬาปีนี้ ได้แก่สีเขียว พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรารชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬา และกล่าวปิดงานกีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังกล่าวด้วย นายตะวัน ตันตา นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวปิดท้าย

error: Content is protected !!