ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้าเหรียญทองจากเวทีนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้าเหรียญทองจากเวทีนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

19 กันยายน 2018
784   0

เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2561 ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้ารับรางวัลจากการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน 10th International Exhibition of Inventions (IEI) 2018 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่  เรื่อง ตัวควบคุมการไหลประสิทธิภาพสูงสำหรับควบคุมการไหลของก๊าซไอเสียในหอกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผลงานของ นายธีรยุทธ ทองบาล  วิศวกรระดับ 7 สังกัดฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, นายธนวันต์ สุมนศาสตร์ วิศวกรระดับ 6 สังกัด ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนางสาวปิยพัชร ถาวรวิสิตย์ วิศวกรระดับ 6 สังกัดส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2

นอกจากนั้นผลงานจากหน่วยงานสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2  ยังได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอีก  1 ผลงาน ได้แก่ เรื่อง อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานพัดลมระบายอากาศตู้ระบบควบคุม  ผลงานของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สำหรับเวที International Exhibition of Inventions (IEI) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2018 นี้ จัดขึ้นตามแนวคิด “Inventions Make Dreams Come True, Innovation Leads the Trends for Tomorrow”      ซึ่งเวทีดังกล่าวเป็นการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของหน่วยงาน และเหล่านักประดิษฐ์คิดค้นจากประเทศต่างๆ มาประกวดและจัดแสดง เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและมนุษยชาติ)

error: Content is protected !!